Bố đánh dùng roi mây đánh con liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ vì không chịu đi mua rượu cho bố...

  09-10-2016      18183

Chỉ vì bố sai đi mua rượu cho bố, con sợ bố uống rượu lại đánh mẹ nên con không đi, thế là bố lôi con ra dùng roi mây đánh liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ khiến con ngất xỉu giữa nhà...

loading...
loading...
loading...
Chỉ vì bố sai đi mua rượu cho bố, con sợ bố uống rượu lại đánh mẹ nên con không đi, thế là bố lôi con ra dùng roi mây đánh liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ khiến con ngất xỉu giữa nhà...

Em Tạ Văn Long 13 tuổi quê ở xóm Nguyên - Thị trấn Hương sơn phú bình Thái Nguyên bị chính người cha ruột của mình tên Tạ văn Linh đánh gần chết mọi người cùng lên án nhé để pháp luật vào cuộc
Thương e!

loading...
loading...
loading...

Tags:

loading...
loading...
loading...